Accueil

Komün ölmedi̇

2021 yılı Paris Komünü’nün 150. yıl dönümüolacak. Paris halkının Alman devletler ittifakıylasavaşta olan hükümete karşı ayaklanmasının hatırası tüm dünyada 1871’den beri verilen mücadeleleri beslemeye devam etti. Elde silah savunulan, halkın adalet ve özgürlük isteğinin sembolü Komün ölmedi.

Biz, Paris ve banliyö sakinleri, Komüncülerin verdiği özgürleşme mücadelesinin mirasçıları, 29 mayıs cumartesi günü, bu devrimci anı hatırlamak ve onun ideallerini yeniden yaşatmak için Paris’de kitlesel bir gösteriye çağırıyoruz.

Paris halkının istekleri, onları silahsızlandırmaya gelen Versailles taburlarına karşı koydukları 18 mart 1871 ve imparatorluk küllerinden doğan cumhuriyetçi rejim taburlarının Komün’ün son savaşçılarını katlettiği 28 mayıs 1871 tarihleri arasında, doğrudan demokrasi ve özyönetime dayanan politik bir organizasyon sayesinde kendini duyurabildi. Paris sakinlerisosyal ve politik dönüşümü sağlamak için aldıkları kararları hayata geçirdiler : yeni bir hükümet kurma denemesi, boş konutlara el konulması, kiraların ve kira borçlarının askıya alınması, gece çalışmanın yasaklanması, patronların kullanmadığı üretim araçlarına el konulması, ücretsiz eğitim, işin yeniden organize edilmesi, erkekler ve kadınlar arasında maaş eşitliği, özgür ilişkinin tanınması... Komünün en radikal kararı burjuva devletin ortadan kaldırılması oldu.

Komün fikri ve ona eşlik eden hayal gücü bugün hala gündemde olan güçlü bir politik idealin taşıyıcıları. Özgürlük, sosyal adalet, otonomi : ZAD’lardan Gece Ayakta’ya, üniversite işgallerinden Sarı Yelekliler’e, Chiapas’dan Rojava’ya, Komün sosyal mücadelelerde ve özgürleştirici hareketlerde kesinlikle hep capcanlı.

Komün’ün hatırasını başkenti soylulaştırma projelerine devam etmek için Komün adını kendi hesaplarına geçirmeye hazır havalı satıcılara bırakmayalım. Ne kültürel-akademik anma etkinlikleri, ne de sosyal demokrat partilerin yerel şubelerince düzenlenen Duvar’a yürüyüş merasimleri bizi tatmin etmesin. Dünün ve bugünün isyancıları için, isteklerimiz, sloganlarımız ve umutlarımızla kitlesel olarak yürüyelim.

Kötü günler bitecek !